Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Doložení informace o ekonomické činnosti může urychlit registraci k DPH

20. 12. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Poplatníci mohou podat na finanční úřad současně s přihláškou k registraci DPH i přílohu dokládající výkon jejich ekonomické činnosti, případně i jiné přílohy, dokládající údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (například skutečné sídlo či bankovní účet). Významně tím napomohou k urychlení samotného procesu registrace k DPH.

Důsledné a cílené prověřování přihlášek k registraci k DPH, které je dnes běžně aplikovanou praxí v řadě členských států EU, je základním preventivním obranným mechanismem proti vzniku organizovaných podvodů na DPH. V praxi tyto podvody spočívají zjednodušeně v tom, že daň zůstává zaregistrovanou rizikovou osobou na výstupu záměrně neuhrazena, zatímco odběratel rizikové osoby uplatňuje nárok na odpočet daně. „Cílem prověřování je zamezit vstupu rizikových subjektů do systému, a tím vytvořit bezpečnější prostředí pro již registrované plátce,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Cílem však není plošné prověřování všech žadatelů o registraci k DPH. V první fázi správce daně kontroluje údaje uvedené v přihlášce, dobrovolně přiložené přílohy, informace z obchodního či živnostenského rejstříku a informace získané při plnění povinností na dani z příjmů a jiných daních. V případě, že údaje uvedené v přihlášce vzbuzují oprávněné pochybnosti o jejich správnosti či úplnosti, vyzve správce daně subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil. „Doložení příloh současně s přihláškou tak může vést k urychlení procesu registrace, zejména pokud žadatel věrohodně doloží svoji ekonomickou činnost,“ řekl Jiří Fojtík. Pokud správce daně dojde na základě důkazů k závěru, že registrace k DPH může být využita podvodným způsobem, rozhodne o zamítnutí registrace.

Současně s přihláškou proto doporučujeme zaslat i další dokumenty ve formě příloh, které prokazují zásadní skutečnosti uvedené v přihlášce (např. příloha dokládající skutečné sídlo, příloha dokládající důvody povinné registrace, příloha dokládající bankovní účty, apod.).

Přihlášku k registraci včetně případných příloh plátce podává pouze elektronicky (tzv. jiná příloha). Tato zákonná povinnost podání neplatí pouze pro identifikované osoby, ale lze ji doporučit i jim.

Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty - informace o ekonomické činnosti - vzor

Finanční správa vydala v této souvislosti novou Informaci k problematice registrace k DPH. Tato informace poskytuje základní přehled o problematice registrace k DPH zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby.

K problematice registrace skupiny DPH existují již dříve zveřejněné podrobné informační materiály viz: Informace ke skupinové registraci k DPH.

Obdobně k ostatním aspektům souvisejícím s registrací k DPH byly již zveřejněny některé informace, například: Informace k daňovým přiznáním k DPH a registraci vybraných subjektů.