Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

První poznatky z podávání kontrolního hlášení DPH

23. 2. 2016 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Posledním dnem lhůty pro podání historicky prvních kontrolních hlášení je již tento čtvrtek 25. února. Finanční správě bylo k dnešnímu dni podáno 70 tisíc kontrolních hlášení. Z tohoto počtu byly 4 tisíce (tj. zhruba 6%) kontrolních hlášení podány ve špatném formátu a struktuře, což má za následek, že takováto chybná podání nelze v systému Finanční správy zpracovat. Plátce DPH proto následně obdrží od správce daně výzvu, kterou bude vyzván k odstranění vad prostřednictvím podání „nového“ kontrolního hlášení. Pokud bude ve lhůtě stanovené správcem daně kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně pohlíží na kontrolní hlášení jako na řádně a včas podané a neuplatní žádnou sankci za pozdní podání.

„Děkuji Vám, všem plátcům, kteří jste si pospíšili a apeluji na Vás ostatní, abyste podání kontrolního hlášení nenechávali na poslední chvíli. Pokud navíc využijete ke kontrole formátu a struktury aplikaci Finanční správy, snížíte tím riziko chybovosti a ušetříte spoustu zbytečných starostí s výzvami a opravami na obou stranách“, uvedl generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Mezi nejčastější důvody chybného formátu a struktury kontrolního hlášení patří:

  • Nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu v úvodní části formuláře kontrolního hlášení – jedna z těchto náležitostí musí být vždy povinně uvedena (chyba u 4% kontrolních hlášení). Viz odkaz
  • Chybějící či chybný formát DIČ odběratele/dodavatele v oddíle A.4./B.2. kontrolního hlášení (chyba u téměř 1% kontrolních hlášení). Viz odkaz
  • Chybné číslo finančního úřadu a územního pracoviště (chyba u 0,5% kontrolních hlášení). Viz odkaz

Finanční správa doporučuje, aby si plátci DPH před samotným odesláním kontrolního hlášení ověřili, zda formát kontrolního hlášení, který byl například vytvořen jejich účetním programem, neobsahuje chyby struktury, které způsobí nemožnost jeho načtení do informačního systému správce daně. Kontrolu i odeslání kontrolního hlášení mohou provést jednoduše prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na Daňovém portále Finanční správy (www.daneelektronicky.cz). Tato aplikace zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Lhůta pro podání kontrolního hlášení za leden 2016 uplyne 25. února 2016. Do této doby je také nezbytné odevzdat správci daně dodatečné potvrzení kontrolního hlášení (tzv. e-tiskopis), pokud bylo kontrolní hlášení zasláno prostřednictvím EPO formuláře bez elektronické identifikace podatele.

Podrobné informace ohledně vyplnění a podání kontrolního hlášení naleznete na internetových stránkách Finanční správy na adrese: http://www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf

Časté dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi

Návodné 10dílné video k vyplnění kontrolního hlášení krok po kroku naleznete zde:
https://youtu.be/JvLEHGWovGk?list=PLpnOHUCqVKbJe2llyaMK__ynBWQtQO0Sa

Animované video, jak postupovat při vyplňování formuláře ke kontrolnímu hlášení naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=HR-sqVUn9-o

K dispozici je též infolinka, určená výhradně pro dotazy ke kontrolnímu hlášení, a to na telefonním čísle 296 853 863 nebo 296 854 393 (pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin).