Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání i s tzv. e-tiskopisem

24. 2. 2015 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa bude po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky (podle § 72 odst. 4 daňového řádu) i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, avšak následně potvrzená do 5 dnů buď písemně, například formou e-tiskopisu nebo ústně do protokolu nebo níže uvedenými uznatelnými způsoby.

Od 1. ledna 2015 platí nové ustanovení daňového řádu (§ 72 odst. 4), které upravuje povinné elektronické podávání tak, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Tato datová zpráva musí být:

  • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo
  • odeslaná prostřednictvím datové schránky, nebo
  • odeslaná s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Podání učiněné datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo bez ověřené identity podatele s využitím tzv. e tiskopisu pro dodatečné potvrzení podání tedy ze zákona není možné. Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky (podle § 72 odst. 4 daňového řádu) i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, ale následně potvrzená do 5 dnů například formou e-tiskopisu.

Podrobnější informace k této problematice lze nalézt na internetové stránce finanční správy pod odkazy: Finanční správa umožní po přechodné období činit povinné elektronické podání podle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu a Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu.

Ke splnění povinnosti učinit vybraná podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, dostupnou na Daňovém portálu finanční správy na www.daneelektronicky.cz.