Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vytrvalý boj s daňovými úniky na DPH

11. 3. 2014 Tisková zpráva

Mgr. Jitka Ježková vedoucí Oddělení komunikace

Finanční správa České republiky nepolevuje v úsilí eliminovat daňové úniky na dani z přidané hodnoty. Jen od začátku letošního roku vydala finanční správa desítky zajišťovacích příkazů, čímž se podařilo předejít nezaplacení daně ve výši téměř 250 miliónů korun.

Pracovníci finanční správy se při kontrolně exekučních akcích zaměřují na subjekty, u kterých hrozí reálné nebezpečí neuhrazení budoucí daňové povinnosti nebo na ty, u kterých existují důvodné obavy vědomého zapojení do struktury daňových úniků na dani z přidané hodnoty. Při probíhajících kontrolách finanční správa spolupracuje s Celní správou ČR a Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí.

Účinným nástrojem v boji proti daňovým únikům je institut zajišťovacích příkazů, které umožňují zajištění dosud nesplatné nebo nestanovené daňové povinnosti. Zajišťovací příkazy se využívají v případech, kdy existují důvodné obavy o budoucí vymahatelnost úhrady daní. Pracovníkům se daří zasáhnout ještě před tím, než dojde k vlastní realizaci daňového úniku. Včasným zásahem jsou tak minimalizovány škody, které by v některých případech dokonání daňového úniku mohly dosáhnout až několik set miliónů korun. Tyto úkony mají pozitivní přínos pro státní rozpočet.