Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Specializovaný finanční úřad se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny. Plošně rozešle spravovaným firmám dotazníky.

5. 8. 2014 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka samostatného odboru, tisková mluvčí

Specializovaný finanční úřad se hodlá při daňových kontrolách velkých firem a dalších významných institucí ještě více zaměřovat na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Hlavním důvodem zaměření na převodní ceny je obava z možného krácení daní a daňových úniků.

Úřad již dnes posuzuje a průběžně monitoruje, zda české firmy neoprávněně nevyvádějí své zisky do zemí s nižším daňovým zatížením či zda nejsou české dceřiné společnosti uměle kráceny na svých ziscích mateřskými firmami ze zahraničí.

V souvislosti se zaměřením Specializovaného finančního úřadu na problematiku převodních cen byl vytvořen jednoduchý dotazníkový formulář, jehož účelem je získání rámcového přehledu o situaci spravovaných subjektů, ve vztahu k uskutečňování transakcí se spojenými osobami. Formulář je v těchto dnech rozesílán dotčeným daňovým subjektům. Vyplnění formuláře bude dobrovolné. "Pokud poplatník formulář nevyplní či vyplní nepravdivé, zavádějící či neúplné informace, Specializovaný finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně", upozorňuje ředitel Specializovaného finančního úřadu Jan Ronovský.

Finanční správa po vyhodnocení této metody zváží obdobné oslovení i dalších skupin daňových subjektů.

Ačkoli daňové subjekty mají povinnost některé informace, které jsou požadovány v dotazníkovém formuláři, zveřejňovat v rámci svých výročních zpráv, respektive zpráv o vztazích, ze zkušenosti úřadu vyplývá, že tyto dokumenty často příslušné informace neobsahují. "S ohledem na efektivitu správy daní a směřování kontrolní činnosti finanční správy na rizikové subjekty, je vyplnění dotazníkového formuláře cestou, jak široce zacílit na problematiku převodních cen u vybraných subjektů", dodává Ronovský.

Specializovaný finanční úřad je součástí Finanční správy ČR. Je to úzce profilovaný finanční úřad, spravující největší a fiskálně nejvýznamnější české společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun, dále banky, pojišťovny a další finanční instituce.