Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Pojistné přiznání – co to je? Kdo a kdy ho musí podat na finanční úřad?

17. 1. 2014 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová tisková mluvčí

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně) nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatel). Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí.

Zvláštní skupinou, která má povinnost podat pojistné přiznání jsou poplatníci, kteří mají zaměstnavatele, který není plátcem pojistného na důchodové spoření, tj. není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a zároveň je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění (jedná se např. o zaměstnance zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu).

Jako podklad pro vyplnění pojistného přiznání na důchodové spoření lze v tomto případě použít nepovinný tiskopis "Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění". Pojistné přiznání lze podat pouze v papírové formě.

Tiskopis pojistného přiznání je spolu s "Potvrzením" uveřejněn na www.financnisprava.cz (pod záložkami Daňové tiskopisy-Databáze aktuálních daňových tiskopisů-Pojistné na důchodové spoření-Poplatník). Tiskopis je k dispozici také na všech územních pracovištích finančních úřadů.

Pokud má poplatník povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vloží jako přílohu tohoto podání pojistné přiznání (číslo tiskopisu 25 5405/P4/1 MFin 5405/P4/1 – vzor č. 1). Pokud poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale má povinnost podat pojistné přiznání, podá samostatné pojistné přiznání (číslo tiskopisu 25 5550 MFin 5550 – vzor č. 1).

Lhůta pro podání pojistného přiznání je podle daňového řádu stejná jako lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to do 3 měsíců po uplynutí pojistného období, tj. do 1. 4. 2014, resp. do 6 měsíců po uplynutí pojistného období, pokud poplatník zplnomocnil k podání pojistného přiznání daňového poradce, tj. do 1. 7. 2014.