Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank

17. 12. 2014 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

U zboží darovaného potravinové bance lze ve stanovených případech pro výpočet DPH vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule. Jedná se o případy, kdy jde o zboží s končícím datem spotřeby či trvanlivosti nebo o zboží jinak nevyhovující pro běžný prodej (například s poškozeným obalem), avšak stále upotřebitelné.

Pokud dárce – plátce DPH – při pořízení zboží uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen i při jeho darování uplatnit DPH na výstupu. Problémem však je, z jakého základu daně, tj. z jaké ceny zboží má při výpočtu daně vycházet v okamžiku, kdy daruje zboží charitativnímu subjektu, jakým je potravinová banka. V těchto případech může být cena shodná s běžnou prodejní cenou nebo naopak může být velmi nízká, blížící se nule.

Aby se vymezila pravidla pro stanovení ceny, ze které má dárce odvádět DPH a sjednotily se postupy při darování v těchto specifických případech, Generální finanční ředitelství vydalo Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank (dostupná na www.financnisprava.cz).

Jelikož okruh potravin je značně široký a zahrnuje zboží různého charakteru, typu a vlastností, nelze spolehlivě určit jednu obecně použitelnou částku ceny. Proto v zásadě platí, že při stanovení ceny darovaného zboží potravinové bance je vždy nutné přihlížet k aktuálnímu stavu potravin v okamžiku darování, k fázi prodejního procesu či k situaci na předmětném trhu apod.

Dárce by si proto měl zajistit od potravinové banky potvrzení o darování potravin, ze kterého bude patrný předmět a rozsah daru. Pro prokázání správně použitého ocenění zboží doporučuje Generální finanční ředitelství zdokumentovat i stav darovaných potravin.

Potravinovou bankou se pro účely vydané Informace GFŘ rozumí subjekt zapojený do Charty potravinových bank, který je současně členem České federace potravinových bank, o.s. Účelem potravinové banky je bezúplatné shromažďování potravin, které jsou formou potravinové pomoci poskytovány na dobročinné účely.