Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Termín pro podání daňového přiznání obcemi

9. 2. 2012 Tisková zpráva

JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí, Sekce ekonomiky

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zaujalo stanovisko k délce lhůty pro podání daňového přiznání u obcí, které mají zákonem uloženou povinnost nechat přezkoumat své hospodaření krajským úřadem, auditorem nebo auditorskou společností.
Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně dvanáct měsíců, jsou tři měsíce po uplynutí příslušného zdaňovacího období. V případě, že obcím daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce či advokát, činí tato lhůta šest měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období.

Dle názoru GFŘ nelze obce pouze z důvodu, že mají povinnost nechat své hospodaření přezkoumat krajským úřadem, auditorem nebo auditorskou společností, považovat za subjekty, které mohou podat přiznání k dani automaticky do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období.

Obce tak mohou učinit v případě, že jim bude daňové přiznání zpracovávat a podávat daňový poradce nebo advokát, nebo pokud požádají o prodloužení lhůty pro podání přiznání. Příslušná plná moc pro daňového poradce nebo advokáta musí být u správce daně uplatněna před uplynutím tříměsíční lhůty. Rovněž tak žádost o prodloužení lhůty musí být podána ve stejném termínu. Všechny došlé žádosti budou posuzovány individuálně a ze strany daňové správy bude k takovým žádostem přistupováno s maximální snahou o vstřícnost.

Podrobné stanovisko k této problematice je zveřejněno na internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz.