Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023

12. 1. 2023 Tisková zpráva

JUDr. Zdena Výmolová Kodlová tisková mluvčí FÚ pro Liberecký kraj

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou využít na územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj rozšířené úřední hodiny v období 23. až 31. ledna 2023:

23. 1. 2023 24. 1. 2023 25. 1. 2023 26. 1. 2023 27. 1. 2023 30. 1. 2023 31. 1. 2023
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí Úterý
8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 14:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

 

Rozšíření úředních hodin se netýká územních pracovišť v Novém Boru, Tanvaldu, Železném Brodě a Frýdlantě, která budou v provozu pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v roce 2022 nově nabyli do svého vlastnictví například pozemek, dům nebo bytovou či nebytovou jednotku nebo pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku a dále ti poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

Ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost také oznámit finančnímu úřadu. Pokud poplatníkům ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají rovněž daňové přiznání. Jestliže všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2022 pozbyli, měli by na finanční úřad o této skutečnosti doručit písemné oznámení.

Upozornění:
Od 1. ledna 2023 došlo ke zrušení bezplatné Poštovní poukázky A – doklad V/DS (neboli „daňová složenka“), kterou bylo možné platit mimo jiné daň z nemovitých věcí bez poplatku České pošty s. p. Poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu daňovou informační schránku plus, datovou schránku, nejsou přihlášeni k zaslání údajů pro placení daně na e-mail a nehradí daň prostřednictvím SIPO, bude v roce 2023 zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty s. p.

Pokud poplatník platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím složenky a nechce platit za úhradu daně poplatek České poště s. p., lze požádat správce daně o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na poplatníkův e-mail.
Dále lze využít službu úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, nebo dohledat údaje o placení na portálu MOJE daně v Daňové informační schránce plus (DIS+) a uhradit daň pomocí QR kódu prostřednictvím elektronického bankovnictví.