Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj rozšíří na konci března úřední hodiny

24. 3. 2022 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Konec zákonné lhůty pro podání „papírových“ daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob se blíží. Tento rok připadá na pátek 1. dubna 2022. Všechna územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj proto poslední týden před tímto termínem rozšíří úřední hodiny.

V případě, že se daňoví poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání osobně na finančním úřadě nebo územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny finančního úřadu a územních pracovišť. Od 28. 3. 2022 do 1. 4. 2022 budou finanční úřady a územní pracoviště otevřeny pro veřejnost každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod., s výjimkou Územního pracoviště v Dačicích, kde jsou úřední hodiny od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Pokladna bude otevřena na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hod.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku ze zákona nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky.

Za elektronicky podané přiznání se považuje přiznání podané datovou schránkou nebo pomocí aplikace Online finanční úřad, který je k dispozici na portálu www.mojedane.cz.

Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky, pokud nebylo podáno do 1. dubna, je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je pondělí 2. května 2022. Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit také poštou.

Pokud daňové přiznání nebylo podáno do 1. dubna a za daňový subjekt jej podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Daňovou povinnost na dani z příjmů fyzických osob lze uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště, převodem na účet 721-77627231/0710 nebo poštovní poukázkou.

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na stránkách Finanční správy Fyzické osoby | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) .