Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění na nedoplatky

29. 3. 2021 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí FÚ pro Jihočeský kraj

Upozorňujeme daňové subjekty, které nemají zaplacenou daň z přidané hodnoty (dále DPH) za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň (dále DSL) za zdaňovací období 2020 včetně zálohy splatné 15. 4. 2021, že je nutné pro využití výhody prominutí úroku z prodlení plynoucího z generálního pardonu zveřejněného ve Finančním zpravodaji číslo 38/2020, zaslat správci daně oznámení.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňové subjekty, které nemají zaplacenou DPH a DSL, že je nutné pro využití výhod plynoucích z Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události č. j. 34159/2020/3901-2, zaslat správci daně oznámení. Informace FS k Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020 naleznete na stránkách Finanční správy České republiky v sekci Finanční správa > Média a veřejnost > Nouzový stav (COVID-19) > Daňové informace > Informace pro veřejnost. V tomto oznámení je nutné mimo jiné uvést, že převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.mojedane.cz, daňovou informační schránku+, datové schránky, e-mail).