Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z nabytí nemovitých věcí 2019

Předmětem sporu řešeném v rozsudku NSS byl soulad zákonné úpravy zdanění emisních povolenek darovací daní v letech 2011 a 2012 s právem Evropské unie a ústavním pořádkem ČR. NSS v daném případě potvrdil postup Finanční správy a odmítl námitky daňového subjektu. V případě zdanění emisních povolenek daní darovací odkázal na další své rozsudky např. č. j. 1 Afs 6/2013 -184, 6 Afs 307/2016-39 nebo 1 Afs 346/2016-54. Názor NSS je v souladu s praxí Finanční správy.

 


Předmětem sporu řešeného v rozsudku NSS byl soulad zákonné úpravy zdanění emisních povolenek darovací daní v letech 2011 a 2012 s právem Evropské unie a ústavním pořádkem ČR. NSS v daném případě potvrdil postup Finanční správy a odmítl námitky daňového subjektu. V případě zdanění emisních povolenek daní darovací odkázal na další své rozsudky např. č. j. 1 Afs 6/2013 -184, 6 Afs 307/2016-39 nebo 1 Afs 346/2016-54. Názor NSS je v souladu s praxí Finanční správy.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správní praxi Finanční správy, když se vyjádřil k posuzování vzniku přeplatku na dani z převodu nemovitostí v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. V daném případě byl řešen spor o to, zda stěžovateli vznikl přeplatek na dani z převodu nemovitostí v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. NSS s odkazem na § 9 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí uvedl, že skutečnost, že později došlo k odstoupení od kupní smlouvy, na vzniku daňové povinnosti nic nemění, přičemž odkázal na ustálenou judikaturu v této věci. NSS konstatoval, že vzhledem k tomu, že v tomto případě došlo k právně perfektnímu převodu, vznikla daňová povinnost na dani z převodu nemovitostí a vyměřená daň byla uhrazena v souladu se zákonem, nevznikl žádný přeplatek na této dani.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy z oblasti stanovení základu daně při směně nemovitých věcí. Dle NSS v případě, kdy absentuje v právním předpisu pravidlo, kterým se v případě směny určuje sjednaná cena, není možné sjednanou cenu stanovit vůbec a není proto možné z ní při stanovení daňové povinnosti vycházet, v důsledku toho není možné vycházet ani ze srovnávací daňové hodnoty. Správce daně měl proto postupovat při stanovení daňové povinnosti při směně pozemků při stanovení nabývací hodnoty pouze z ceny zjištěné. Názor NSS je v rozporu s praxí Finanční správy.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci daně z nabytí nemovitých věci. Konkrétně se řešilo, zda má být aplikována právní úprava, která předcházela právní úpravě současné, když dřívější právní úprava byla pro daňový subjekt výhodnější. NSS potvrdil, že daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vzniká dnem zápisu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí bez ohledu na výhodnost či nevýhodnost právní úpravy.