Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Volná místa v Praze

Finanční správa hlásí podstav na pražských úřadech. V aplikaci „Nabídka zaměstnání“ je aktuálně vypsáno více než 50 výběrových řízení na úřadech patřících pod Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Reakce Finanční správy

Finanční správa se ostře ohrazuje proti výrokům uvedeným v článku Martina Ťopka „Berňák vyhání lidi na poštu. Finančním úřadům vadí platby v hotovosti, zaplatit daň kartou nejde“, uveřejněném 11.5.2016 v Hospodářských novinách a hn-ihned.cz

Směrná hodnota 2016

Aplikace sloužící pro orientační určení směrné hodnoty a pro potřebu vyplnění příloh k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona. Uvedený zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. května 2016.

Možností, jak zaplatit daně, je víc. Nově i daňovou složenkou bez poštovného

Pro bezproblémové placení daní v roce 2016 zavedla Finanční správa několik novinek, které daňovým poplatníkům ušetří čas a starosti. Nejnovější možností, jak zaplatit v těchto dnech aktuální daň z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím daňové složenky, která umožnuje uhradit daňové povinnosti na všech pobočkách České pošty (vyjma smluvních partnerů České pošty - Pošta Partner) bez poštovného.

Registr plátců DPH

Hledání registrovaných subjektů podle zadaných výběrových údajů.

Novinky

 • Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

  Tento materiál se zaměřuje na neúčinnost podání pro účely daně z přidané hodnoty dle § 101a zákona o DPH.

 • Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně...

 • Delegace z Rumunska navštívila GFŘ

  Dne 6. dubna 2016 navštívila Generální finanční ředitelství pětičlenná delegace z Rumunska. Předmětem jejich zájmu byla problematiky elektronické evidence tržeb a kontrolní hlášení u DPH. Rumunští kolegové se zajímali nejen o samotný smysl zavedení těchto dvou nástrojů, ale rovněž měli zájem...

 • Daňový kalendář 2016

  Upozornění na daňové povinnosti.

 • Návrh změn ve FATCA xml schématu pro oznamování v roce 2017 za kalendářní rok 2016

 • Sdělení pro softwarové firmy

  Upozornění zpracovatele softwarů na chyby, které byly zjištěny v souvislosti s nárůstem elektronických podání.

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Nepřesnosti v médiích

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby