Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Průlom v přístupu k přípravě nového zákona

Státní správa spolupracuje na přípravě zákona o elektronické evidenci tržeb s odbornou veřejností.

Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem

Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287

Novinky

 • Informace Generálního finančního ředitelství ke změně osoby poplatníka

  podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

 • Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2013

 • Informace Generálního finančního ředitelství k dani z nabytí nemovitých

  Nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou.

 • Upozornění k tiskopisům 2014

  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014.

 • Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob

  pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

 • Daňová Kobra poprvé zasahovala - zachránila 270 mil. Kč

  Daňová Kobra v tomto týdnu poprvé zasáhla. Podařilo se jí rozkrýt daňovou trestnou činnost a díky rychlé reakci a včasné výměně informací mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel)...

 • Průlom v přístupu k přípravě nového zákona - státní správa spolupracuje na přípravě zákona o elektronické evidenci tržeb s odbornou veřejností

  Zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory, velkých obchodních řetězců i středních a malých podnikatelů se sešli na panelové diskusi k přípravě věcného záměru zákona o elektronické evidenci...

 • Slovenská Kobra se potkala s českou, experti obou zemí si předali zkušenosti

  Specializovaný seminář k předávání zkušeností mezi slovenskou a českou "daňovou Kobrou" se dnes, 3. července 2014, uskutečnil na Ministerstvu vnitra. Semináře se účastnili zástupci policie, finanční správy a celníků z Česka i Slovenska. Smyslem bylo seznámit české partnery s metodou práce...

 • Společně proti daňové kriminalitě

  Státní zástupci spolu s finančními a celními úřady a speciálními policejními útvary zdokonalují svoji strategii v boji proti rozsáhlým daňovým únikům a podvodům. Společná porada všech složek, které se na odhalování a potírání daňové kriminality podílejí, se konala na popud nejvyššího...

 • Finanční správa České republiky prodala zabavené zboží

  Téměř 60 tisíc párů obuvi se za 2 miliony korun prodalo ve veřejných dražbách, které dne 19. 6. 2014 uspořádali pracovníci finanční správy. Výnos z dražeb bude použit na úhradu daňových nedoplatků. Dražené zboží pracovníci finanční správy zajistili během kontrolních akcí probíhajících v...

 • Finanční správa České republiky "uklízí" hlavní město

  Při exekuční akci s názvem "Úklid 1" zabavili pracovníci Finanční správy ČR majetek daňových dlužníků v celkové výši téměř 10 milionů korun. Jednalo se převážně o peněžní hotovost, automobily, vybavení prodejen a provozoven. Exekutoři se zaměřili zejména na ty...

 • Daňová "Kobra" startuje

  Finanční správa, jako nezbytný článek "Kobry", zapojí do její činnosti předně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílet na potlačování úniků na daních. Využijí při tom již dřívějších zkušeností z...

 • Akce "ROYAL" - Finanční správa České republiky jde po neplatičích daní

  Při akci "ROYAL" pracovníci Finanční správy České republiky zakročili proti provozovatelům loterií a podobných her, kteří si řádně neplnili své daňové povinnosti. V rámci exekuce, které se zúčastnili i pracovníci Státního dozoru Specializovaného finančního úřadu, se jim podařilo zajistitit...

Vydávaný obsah přes RSS

Nepřesnosti v médiích

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby