Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nepřehlédněte

Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Výrobci elektrické energie ze slunečního záření, kteří byli prokazatelně postihnuti individuálním „rdousícím“ efektem solárního odvodu, mohli a mohou využít úlevy podle platných právních předpisů.

Dopady zaslání plateb na bankovní účty

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1.1.2015

Mini One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015.

Sleva na dani pro starobní důchodce

Informace pro poplatníky pobírající starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4.8.2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66:

Nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy (aktualizováno)

Prohlášení k nálezu Ústavního soudu

Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem

Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287

Novinky

  • Pokyn GFŘ D - 17

    k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

  • Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)

    S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i...

  • Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2013

  • Upozornění k tiskopisům 2014

    Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014.

Vydávaný obsah přes RSS

Tiskové zprávy

Vydávaný obsah přes RSS

Nepřesnosti v médiích

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby