Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce řízení úřadu

Sekce zabezpečuje koordinaci změn ve finanční správě, dohlíží na zachování struktury a procesů, a to v souladu se „Strategií Finanční správy ČR“ a přizpůsobuje mezinárodní a národní standardy a rovněž metodické rámce architektury úřadu (enterprise architecture) podmínkám a potřebám finanční správy. Koordinuje činnosti vedoucí k naplňování strategie, čímž působí na řízení jednotlivých orgánů finanční správy. Sekce zajišťuje činnosti v dílčích oblastech souvisejících s organizací a řízením finanční správy. Sekce komplexně zabezpečuje a koordinuje interní a externí komunikaci finanční správy a rovněž koordinuje poskytování služeb daňové veřejnosti, včetně zajišťování bilaterární a multilaterální spolupráce s daňovými správami jiných států. Sekce komplexně řídí a koordinuje oblast bezpečnosti, včetně utajovaných informací, krizového řízení, řízení kontinuity, bezpečnosti informací a taktéž koordinuje výkon vnitřní kontrolní činnosti u orgánů finanční správy, jejíž výsledky slouží jako podklad pro operativní rozhodování při řízení vnitřního kontrolního systému orgánů finanční správy. Sekce zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy.