Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor podpory řízení


Odbor koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost. Zajišťuje činnosti v oblasti řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti. Vykonává metodickou, poradenskou a koordinační činnost v oblasti statistického výkaznictví. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování Automatizovaného daňového informačního systému (dále jen „ADIS“). Zajišťuje a koordinuje spolupráci na úrovni mezinárodních vztahů a protokolu.

 

Aplikační služby