Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení právních služeb


Oddělení spolupracuje s Oddělením veřejných zakázek při plnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů, a při provádění výkonu činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Oddělení provádí činnosti v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblasti daňového, služebního a pracovního práva. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblasti daňového, služebního a pracovního práva, včetně trestního řízení vedeného se zaměstnanci, a spolupracuje při zajištění majetkoprávních úkonů.

Aplikační služby