Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení právních služeb

Oddělení spolupracuje s Oddělením veřejných zakázek při plnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů, a při provádění výkonu činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Oddělení provádí činnosti a zajišťuje právní ochranu zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních a majetkoprávních vztahů  nespadajících do oblasti daňového práva, trestního řízení vedeného se zaměstnanci, služebního nebo pracovního práva, vyjma sporů o náhradu škody, kdy zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli a sporů týkajících se náhrady škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Oddělení spravuje pohledávky vzniklé ze sporů spadajících do jeho působnosti a spolupracuje při zajištění majetkoprávních úkonů.