Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor veřejných zakázek a právních služeb


Odbor vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení, poradenskou činnost a kontrolu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Provádí zajištění splnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů. Provádí výkon činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Provádí metodické řízení a činnosti v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, trestních a majetkoprávních vztahů, včetně zajištění majetkoprávních úkonů, s výjimkou oblasti daňového, služebního a pracovního práva. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, trestních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblasti daňového, služebního a pracovního práva. Z hlediska odborného a metodického řízení v rámci své působnosti odbor řídí veškeré věcně příslušné útvary orgánů finanční správy.

 

Aplikační služby