Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor veřejných zakázek a právních služeb


Odbor vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení, poradenskou činnost a kontrolu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Provádí zajištění splnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů. Provádí výkon činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních, a majetkoprávních vztahů nespadající do oblasti daňového práva, trestního řízení vedeného se zaměstnanci, služebního nebo pracovního práva, vyjma sporů o náhradu škody, kdy zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli a sporů týkajících se náhrady škody při služebním, resp. pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Z hlediska odborného a metodického řízení v rámci své působnosti odbor řídí veškeré věcně příslušné útvary orgánů finanční správy.

Aplikační služby