Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Vytváří koncepci a standardy, provádí koordinaci, metodické řízení, realizaci a kontrolu v oblasti veřejných investic, zejména v oblasti investičních akcí, oprav, údržby a strojních technologií, v oblasti nakládání s pozemky a budovami a v oblasti energií a spotřeby médií. Zajišťuje podmínky pro provoz či užívání majetku, provádí koordinaci, metodické řízení a kontrolu oblasti zajištění pravidelného servisu, revizí a odborných prohlídek pozemků, staveb a budov nebo jejich součástí a zařízení v nich umístěných, s nimi spojených nebo souvisejících. Kontroluje technický stav majetku, rozhoduje o realizaci investiční akce v rámci finanční správy.