Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor správy majetku a investic

Odbor vytváří koncepce a dislokační analýzy, standardy, provádí koordinaci, metodické řízení, realizaci a kontrolu v oblasti veřejných investic, nakládání s majetkem, zejména jeho pořízení, provoz či užívání s výjimkou majetku patřícího do oblasti IT, materiálně-technického zabezpečení a nakládání se spotřebním materiálem, vyjma spotřebního materiálu IT. Vytváří koncepci, provádí koordinaci, metodické řízení a kontrolu v oblasti autoprovozu, v oblasti energií a jiných médií. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení občanskoprávního soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Odbor v rámci své působnosti metodicky a odborně vede Odbor hospodářské správy a věcně příslušné provozní útvary orgánů finanční správy.