Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč


Oddělení provozního zabezpečení vzdělávacího zařízení se případně člení na úseky, které nejsou organizačními útvary ve smyslu zákoníku práce. Úsek zajišťuje výkon jedné nebo několika specializovaných činností oddělení, které spolu vzájemně obsahově souvisejí nebo na sebe navazují, pokud tento organizační řád nestanoví jinak. V oddělení provozního zabezpečení vzdělávacího zařízení, případně úseku, se v odůvodněných případech mohou zřizovat směny jako skupiny zaměstnanců, kteří společně vykonávají práci v rámci jedné pracovní směny na společném pracovišti. Směny nejsou organizačními útvary ve smyslu zákoníku práce. Oddělení provozního zabezpečení vzdělávacího zařízení provádí činnosti v oblastech správy majetku, BOZP a PO, autoprovozu, hospodaření s energiemi a jinými medii, životního prostředí, evidence majetku, účetnictví, rozpočtu a zadávání veřejných zakázek. Ve stanoveném rozsahu zajišťuje recepční, ubytovací, stravovací, úklidové a doplňkové služby.

Aplikační služby