Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor hospodářské správy

Odbor provádí analytickou a kontrolní činnost v oblasti zabezpečení provozu. Odbor prostřednictvím Oddělení spotřebního materiálu a služeb vytváří koncepci, standardy a metodicky řídí a koordinuje oblast materiálně-technického zabezpečení a nakládání se spotřebním materiálem, vyjma spotřebního materiálu IT. Tvoří koncepci a standardy v oblasti vybraných provozních služeb a zpracovává žádosti o administraci zadávacího řízení. Zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen pro orgány finanční správy na území hl. m. Prahy. Prostřednictvím oddělení hospodářské správy v regionech zajišťuje nebo vykonává vybrané činnosti v oblastech účetnictví, rozpočtu, evidence majetku, vykonává činnosti v oblasti hospodaření s energiemi a jinými médii, autoprovozu, veřejných zakázek na stavební práce, služby a dodávky, vyjma služeb a dodávek IT. Odbor prostřednictvím jednotlivých oddělení provozního zabezpečení vzdělávacího zařízení zajišťuje provoz, správu a ochranu majetku, který finanční správa využívá pro realizaci vzdělávacích akcí, rekreací a letního dětského tábora. Odbor metodicky a odborně řídí a koordinuje činnosti jednotlivých oddělení provozního zabezpečení vzdělávacího zařízení a vytváří koncepci řízení provozu. Odbor je správcem v ubytovnách a služebních bytech ve Vzdělávacím zařízení Smilovice.