Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Specializovaný finanční úřad

Název Specializovaný finanční úřad
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/zakon-o-financni-sprave-ceske-republiky
Organizační struktura www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/specializovany-financni-urad
Kontaktní poštovní adresa Specializovaný finanční úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno,
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice,
Územní pracoviště v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové,
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň,
Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 13, 700 39 Ostrava,
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy pondělí 8,00 - 17,00
středa 8,00 - 17,00
Telefonní čísla Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, tel. 220 361 111
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno, tel.: 545 561 453
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, tel.: 387 722 111
Územní pracoviště v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 851 111
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň, tel.: 377 192 111
Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 13, 700 39 Ostrava, tel.: 596 651 111
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: 475 252 111.
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna4000@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Specializovaného finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, přízemí, č. dveří 86/10-2,
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno,
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice,
Územní pracoviště v Hradci Králové, Horova 17, 500 02 Hradec Králové,
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň,
Územní pracoviště v Ostravě, Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Nejdůležitější používané předpisy

www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/souvisejici-predpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů