Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Specializovaný finanční úřad

Název Specializovaný finanční úřad
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/zakon-o-financni-sprave-ceske-republiky
Organizační struktura Specializovaný finanční úřad se člení na útvary:

a. Oddělení sekretariátu ředitele,
b. Oddělení provozního zabezpečení,
c. Sekce metodiky a řízení,
d. Sekce výkonu daní,
e. Sekce státního dozoru,
f. Odbor registrační,
g. Odbor správy platebních povinností,
h. Odbor kontroly zvláštních činností,
i. Odbor cenové kontroly

Sekce metodiky a řízení se člení na útvary:

a. Odbor metodiky daní se dále člení:
- Oddělení metodiky daní z příjmů,
- Oddělení metodiky nepřímých daní,
- Oddělení metodiky správy daní.
b. Odbor řízení rizik se dále člení:
- Oddělení rizikových analýz,
- Oddělení analyticko-vyhledávací.


Sekce výkonu daní se člení na útvary:

a) Odbor výkonu daní pro výrobní sektor se člení:
- Oddělení výkonu daní pro výrobní sektor I,
- Oddělení výkonu daní pro výrobní sektor II.
b) Odbor výkonu daní pro sektor služeb se člení:
- Oddělení výkonu daní pro sektor služeb I,
- Oddělení výkonu daní pro sektor služeb II.
c) Odbor výkonu daní pro finanční sektor se člení:
- Oddělení výkonu daní pro finanční sektor I,
- Oddělení výkonu daní pro finanční sektor II.
d) Odbor výkonu daní I se člení:
- Oddělení výkonu daní I,
- Oddělení výkonu daní II,
- Oddělení výkonu daní III,
- Oddělení výkonu daní IV.
e) Odbor výkonu daní II se člení:
- Oddělení výkonu daní I,
- Oddělení výkonu daní II,
- Oddělení výkonu daní III,
- Oddělení výkonu daní IV.
f) Odbor mezinárodního zdaňování se člení:
- Oddělení mezinárodního zdaňování I
- Oddělení mezinárodního zdaňování II
g) Oddělení daňových šetření


Sekce státního dozoru se člení na útvary:

a) Odbor kontroly loterií I se člení:
- Oddělení státního dozoru I,
- Oddělení státního dozoru II,
- Oddělení státního dozoru III,
- Oddělení státního dozoru IV,
- Oddělení státního dozoru V,
- Oddělení státního dozoru VI.
b) Odbor kontroly loterií II se člení:
- Oddělení státního dozoru I,
- Oddělení státního dozoru II,
- Oddělení státního dozoru III,
- Oddělení státního dozoru IV,
- Oddělení státního dozoru V.
c) Oddělení kontroly herního účetnictví
d) Oddělení správního řízení


Odbor registrační se člení na útvary:
a. Oddělení registrační,
b. Oddělení spisové služby,
c. Oddělení Centrálního registru smluv.


Odbor správy platebních povinností se člení na útvary:
a. Oddělení evidence daní,
b. Oddělení správy osobních daňových účtů I,
c. Oddělení správy osobních daňových účtů II,
d. Oddělení správy daňových pohledávek.

Odbor kontroly zvláštních činností se člení na útvary:
a. Oddělení kontroly zvláštních činností I,
b. Oddělení kontroly zvláštních činností II.

Odbor cenové kontroly se člení na útvary:
a. Oddělení cenové kontroly I,
b. Oddělení cenové kontroly II,
c. Oddělení cenové kontroly III,
d. Oddělení cenové kontroly IV,
e. Oddělení cenové kontroly V,
f. Oddělení cenové kontroly VI,
g. Oddělení cenové kontroly VII.
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/specializovany-financni-urad
Kontaktní poštovní adresa Specializovaný finanční úřad
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno,
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice,
Územní pracoviště v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové,
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň,
Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 13, 700 39 Ostrava,
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy pondělí 8,00 - 17,00
středa 8,00 - 17,00
Telefonní čísla Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, tel. 220 361 111
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno, tel.: 545 561 453
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, tel.: 387 722 111
Územní pracoviště v Hradci Králové, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 851 111
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň, tel.: 377 192 111
Územní pracoviště v Ostravě, Tyršova 13, 700 39 Ostrava, tel.: 596 651 111
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: 475 252 111.
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna4000@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Specializovaného finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, přízemí, č. dveří 86/10-2,
Územní pracoviště v Brně, Příkop 25, 604 23 Brno,
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice,
Územní pracoviště v Hradci Králové, Horova 17, 500 02 Hradec Králové,
Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň,
Územní pracoviště v Ostravě, Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Nejdůležitější používané předpisy

www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/souvisejici-predpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů