Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v České Lípě

Název Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2602@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v České Lípě
Pátova 2892
47043 Česká Lípa
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v České Lípě
Pátova 2892
47043 Česká Lípa
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla 487 808 111
Čísla faxu zrušeno
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-2013.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě

Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Liberecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Finanční úřad pro Liberecký kraj

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019:
počet podaných žádostí o informaci: 8
počet odložených žádostí : 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 4
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 2
počet stížností : 2
výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
* webová stránka povinného subjektu: http://fs.mfcr.cz
* ID datové schránky povinného subjektu: zcqn2bf
* daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://fs.mfcr.cz
* úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 17:00Zpracoval: JUDr. Zdena Výmolová Kodlová
V Liberci : 2. 1. 2020

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů