Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Liberecký kraj

Název Finanční úřad pro Liberecký kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2600@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97
460 02 Liberec
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97
460 02 Liberec
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla 485 211 111
Čísla faxu zrušeno
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-2013.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Liberecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Finanční úřad pro Liberecký kraj

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2022:
počet podaných žádostí o informaci: 7
počet odložených žádostí : 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 0
počet stížností : 1
výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
* webová stránka povinného subjektu: http://fs.mfcr.cz
* ID datové schránky povinného subjektu: zcqn2bf
* daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://fs.mfcr.cz
* úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 17:00Zpracoval: JUDr. Zdena Výmolová Kodlová
V Liberci :24. 1. 2023

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů