Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příklad k podávání hlášení k záloze na důchodové spoření a k placení zálohy na pojistné na důchodové spoření zaměstnavatelem

14. 6. 2013

Vzorový příklad včetně vyplnění hlášení za měsíc květen 2013

Zaměstnavatel XYZ a.s., IČO 46352562, DIČ CZ46352562 se sídlem v Jablonci nad Nisou (FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou) zaměstnává 10 zaměstnanců, přičemž 2 zaměstnanci – pan Novák s trvalým pobytem v Ústí nad Labem a paní Vaňková s trvalým pobytem v Praze jsou účastníky důchodového spoření od 1. 5. 2013.

Plátce pojistného (zaměstnavatel XYZ a.s.) za měsíc květen 2013 podá elektronicky v termínu do 20. června 2013 hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření svému místně příslušnému správci daně, tj. FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, který je shodný i pro daň z příjmů ze závislé činnosti.

Ve stejném termínu tj. do 20. června 2013 odvede i zálohu na pojistném. Protože příjemcem záloh pojistného na důchodové spoření je totožný finanční úřad jako pro daň z příjmů ze závislé činnosti, je matriková část čísla bankovního účtu stejná, jako u odvodů záloh daně z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnavatel XYZ a.s. musí uvést jiné předčíslí, které odpovídá odvodům pojistného na důchodové spoření, a to 41013.

Číslo bankovního účtu pro odvod pojistného na důchodové spoření je pro Liberecký kraj: 41013 -77628461/0710 a proplacení ze zahraničí musí být číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN: CZ19 0710 0410 1300 7762 8461 včetně BIC (SWIFT) kódu: CNBACZPP.

Souhrnnou platbu za oba účastníky zasílá plátce pojistného (zaměstnavatel XYZ a.s.) s variabilním symbolem, kterým je jeho kmenová část DIČ, tj. VS46352562. Pokud je platba zálohy provedena bezhotovostně (převodem z účtu), uvede konstantní symbol (KS) 1148, pokud by platbu prováděl hotovostně (např. poštovní poukázkou), uvede KS 1149.

 

Souhrnný přehled k příkladu pro platby pojistného na důchodové spoření:

Účet FÚ: 41013/matriková část čísla bankovního účtu FÚ místně příslušného plátci daně z příjmů ze závislé činnosti/ 0710
VS: shodný s plátcem daně ze závislé činnosti, tj. IČ právnické osoby, fyzická osoba RČ,
plátcova pokladna – číslo přidělené při registraci
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ): 41013
Matriková část bankovního účtu (matrika): 77628461
Kód banky: 0710
Variabilní symbol (VS):
46352562
Konstantní symbol (KS): 1148 (1149)

Název
finančního úřadu
Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody
na pojistné na důchodové spoření
plátce pojistného
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 41013-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 41013-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 41013-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 41013-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 41013-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 41013-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 41013-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 41013-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 41013-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 41013-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 41013-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 41013-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 41013-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 41013-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 41013-77620021/0710

Upozornění: Na Specializovaný finanční úřad posílá hlášení a odvádí zálohy na pojistné pouze plátce pojistného, kterému je tento úřad příslušný. V případě, že tento plátce pojistného má zřízenu plátcovu pokladnu, pak správcem pojistného na důchodové spoření je finanční úřad, který je příslušný této plátcově pokladně. Tedy zjednodušeně: hlášení i odvod záloh na pojistné je na týž finanční úřad, kam se zasílají zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a kam se odvádí vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Příloha: vyplněné měsíční hlášení