Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Plátci

Upozornění pro plátce pojistného

Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

V souvislosti se změnami u podpisové položky dochází u tiskopisů na pojistné na důchodové spoření k vydání nových vzorů, které jsou určeny jako podklad pro tvorbu elektronického podání vyúčtování za pojistné období 2014 a pro podání hlášení a následného hlášení za zálohové období 2015.
Vzorový příklad na vyplnění Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014
Vzorový příklad na vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
V souvislosti se souběhem více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele jsou vydávány nové tiskopisy hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření, které plátce pojistného poprvé použije v elektronické podobě za měsíc leden 2014, do kterých byl vložen nový sloupec 3a).
Vzor č. 1 v elektronické podobě, na kterém plátci pojistného hlásí zánik registrace podle § 16 odst. 4 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

Pro plátce pojistného s časovým předstihem uveřejňujeme tiskopisy, které slouží jako podklad pro tvorbu elektronického podání (číslo zákona bude doplněno, jakmile bude přiděleno Sbírkou zákonů). Potřebné struktury XML souborů hlášení a následného hlášení jsou zveřejněny na podpoře daňového portálu. Elektronické podání hlášení k záloze na důchodové spoření a následného hlášení k záloze na důchodové spoření bude dostupné na daňovém portálu v lednu 2013. http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření