Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

o správních poplatcích

zákon o pedagogických pracovnících o změně některých zákonů

zákon o předškolním, základním, středním a vyšším odborným a jiném vzdělání (školský zákon)

zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

o změnách hranic a krajů a o změně zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanov

o dani z přidané hodnoty

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě (Celní správa podává informace jen o zařazení do celního sazebníku, nikoliv o sazbě DPH)

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě

Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje vždy za osobu povinnou k dani

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňového povinnosti