Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příklady k aplikaci § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 95/2021 Sb.

15. 3. 2021

Podle zákona platí, že začínající podnikatel si jako srovnávací období vybírá libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce z prvních osmi měsíců své činnosti.

konkrétní příklady (zahájení činnosti = status OSVČ):

Bonusové období: únor 2021.
Srovnávané období: leden 2021.
Standardní srovnávací období: listopad 2018, prosinec 2018, leden 2019 nebo listopad 2019, prosinec 2019, leden 2020.

 • Dotyčný zahájil činnost 1. ledna 2018
  = může si vybrat z obou uvedených možností srovnávacího období (podle § 8 odst. 3 mu vyšla obě).
 • Dotyčný zahájil činnost 1. ledna 2019
  = srovnávacím obdobím je listopad 2018, prosinec 2018, leden 2019 nebo listopad 2019, prosinec 2019, leden 2020 (může si vybrat z obou uvedených možností srovnávacího období). Pokud si zvolí období listopad 2018 až leden 2019, přičemž činnost nevykonával po celou jeho délku, srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku leden 2019 – srpen 2019 (např. únor až duben nebo duben až červen).
 • Dotyčný zahájil činnost 1. ledna 2020
  = nemůže určit srovnávací období standardně podle § 8 odst. 3, ale srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku leden 2020 – srpen 2020 (např. leden až březen nebo březen až květen).
 • Dotyčný zahájil činnost 1. července 2020
  = nemůže určit srovnávací období standardně podle § 8 odst. 3, ale srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku červenec 2020 – únor 2021. Z logiky věci se však musí jednat o měsíce předcházející srovnávanému i bonusovému období (nelze vzájemně srovnávat stejné období), tj. je vyloučen leden a únor 2021. Fakticky tak půjde o libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku červenec 2020 – prosinec 2020.
 • Dotyčný zahájil činnost 1. srpna 2020
  = nemůže určit srovnávací období standardně podle § 8 odst. 3, ale srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku srpen 2020 – březen 2021. Vzhledem k tomu, že březen 2021 ještě nenastal, a z logiky věci se musí jednat o měsíce předcházející srovnávanému i bonusovému období, je vyloučen leden až březen 2021. Fakticky tak půjde o libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku srpen 2020 – prosinec 2020.
 • Dotyčný zahájil činnost 1. října 2020
  = nemůže určit srovnávací období standardně podle § 8 odst. 3, ale srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku říjen 2020 – květen 2021. Vzhledem k tomu, že březen až květen 2021 ještě nenastaly, a z logiky věci se musí jednat o měsíce předcházející srovnávanému i bonusovému období, je vyloučen leden až květen 2021. Fakticky tak půjde o říjen 2020 – prosinec 2020 bez možnosti volby.
 • Specifický případ: Dotyčný zahájil činnost např. 3. října 2020 (maximální možnou hranicí podle zákona je 5. říjen 2020) = nemůže určit srovnávací období standardně podle § 8 odst. 3, ale srovnávacím obdobím budou podle § 8 odst. 4 libovolné 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku listopad 2020 – červen 2021 (podle § 8 odst. 4 musí jít o celé měsíce podnikání). Vzhledem k tomu, že březen až červen 2021 ještě nenastaly, a z logiky věci se musí jednat o měsíce předcházející srovnávanému i bonusovému období, je vyloučen leden až červen 2021. Fakticky tak půjde o listopad 2020 – prosinec 2020 bez možnosti volby. Pro tyto případy je tedy srovnávací období fakticky pouze dvouměsíční. Příjem za srovnávací období tak bude průměrem za dané dva měsíce. Počet těchto případů zřejmě bude velmi nízký.

Smyslem oněch 8 měsíců v případě začínajícího podnikatele je umožnit, aby zde mohl optimálně „umístit“ srovnávací období tak, aby pokud možno byly „odfiltrovány“ rozjezdové potíže jeho podnikání. Musí se proto jednat o 8 měsíců, po které podnikání probíhalo. Pokud však těchto 8 měsíců ještě neuplynulo, logickým důsledkem je to, že možnost „umístění“ tříměsíčního srovnávacího období je fakticky zkrácena, avšak není to formální překážkou vzniku nároku.