Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ k aplikaci zákona o daních z příjmů ve vztahu k problematice ATAD

20. 1. 2021

Směrnice ATAD (směrnice Rady EU 2017/952) vznikla jako důsledek iniciativy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj směřující proti erozi základu daně a přesouvání zisků („BEPS“). Směrnice ATAD byla do české právní úpravy transponována zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, a který nabyl účinnosti 1. 4. 2019.