Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Srážková daň u příjmů do 5 000 Kč včetně

14. 1. 2010

Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v § 38c ZDP jsou po zvýšení o povinné pojistné (§ 6 odst. 13 ZDP) samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 ZDP.

  • § 6 odstavce 1 písm. a) ZDP -tj. příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru
  • § 6 odst. 1 písm. d) ZDP – tj. příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti
  • § 6 odst. 10 ZDP (funkční požitky)

jejichž úhrnná výše před zvýšením (§ 6 odst. 13 ZDP - o povinné pojistné) u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč (včetně). To platí u příjmů u kterých zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.