Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zdanění příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí s účinností od zdaňovacího období roku 2008

21. 7. 2009

Ministerstvo financí upozorňuje na aktuální změnu ustanovení § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů související se zdaněním příjmů ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, provedenou zákonem č. 216/2009 Sb. Jednoduše řečeno, tato změna zavádí možnost uplatnit při zdanění výše uvedených příjmů metodu vynětí.

Vzhledem k tomu, že uvedená právní úprava je účinná již za zdaňovací období 2008, upozorňujeme, že poplatníci, kteří již podali přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008 mohou, je-li to pro ně daňově výhodnější, podat dodatečné daňové přiznání a v návaznosti na to požádat o přeplatek na dani. To znamená, že poplatník z tzv. celosvětových příjmů vyjme příjmy ze závislé činnosti vykonávané v daných státech a daň vypočte z případných ostatních příjmů.

Závěrem uvádíme, že poplatník mající příjmy pouze ze závislé činnosti vykonávané v daných státech není povinen podat daňové přiznání. To se týká zvláště těch, kteří doposud daňové přiznání nepodali.