Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení k ustanovení o společném zdanění manželů

4. 4. 2006

Na základě požadavku zástupců daňové veřejnosti (KDP) k výkladu ust. §13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o daních z příjmů“), sdělujeme...

Na základě požadavku zástupců daňové veřejnosti (KDP) k výkladu ust. §13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o daních z příjmů“), sdělujeme:
V souladu s ust.§ 13a odst. 6 zákona o daních z příjmů uplatňuje společné zdanění každý z manželů ve svém daňovém přiznání. Pokud před podáním daňového přiznání poplatníci již manželi nejsou např. dojde k rozvodu nebo úmrtí před podáním daňového přiznání, metodu společného zdanění podle ust. §13a zákona o daních z příjmů uplatnit nelze, neboť nebyla splněna podmínka, že společné zdanění manželů uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě.
Fyzické osoby - rezidenti, kteří alespoň po část zdaňovacího období splnili podmínky stanovené v ust. § 13a odst. 1 zákona o daních z příjmů tj. jednalo se o manžele vyživující v domácnosti alespoň jedno dítě, mohou uplatnit institut společného zdanění manželů v případě, že u nich nenastanou překážky vymezené v § 13a odst. 4 zákona o daních z příjmů.
Pokud je alespoň jeden z manželů poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (daňovým nerezidentem), musí být pro využití společného zdanění manželů splněny rovněž podmínky stanovené v ust. § 13a odst. 3 zákona o daních z příjmů tj. úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90% všech jejich příjmů.
Porušení povinností uvedených v ust.§ 13a odst. 5 až 8 zákona o daních z příjmů, které jsou důsledkem rozhodnutí fyzických osob uplatnit společné zdanění manželů, nemá zpětně vliv na možnost společné zdanění manželů uplatnit.