Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

15. 2. 2006

Rozšíření okruhu společností, na které se vztahuje směrnice Rady 90/434/ES o společném systemu zdanění při fúzích, rozdělených, převodem majetku a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států o evropskou a družstevní společnost

Sdělení
(Finanční zpravodaj č. 12/2/2005)

63/2005 FZ,
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
č.j.: 15/119 152/2005-151

Referent: Ing. Petr Zdeněk, tel. 257 044 056

Ministerstvo financí publikovalo ve Finančním zpravodaji č. 6/2004 Sdělení 35/2004 FZ k §19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j.: 54/63518/2004-541. V tomto sdělení byl s odvoláním na § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mj. zveřejněn seznam společností, na které se vztahuje směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních a převodech majetku a výměnách podílů týkajících se společností z různých členských států (dále jen „směrnice“).

Ministerstvo financí oznamuje, že směrnice byla novelizována směrnicí Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (dále jen „novela“).

Podle novely, která byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.3.2005 (L58/19), článku 2 odstavce 1, se s účinností od 1. ledna 2006 rozšiřuje okruh společností, na které se vztahuje směrnice, o společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, a družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Ředitel odboru 15:
Ing. Stanislav Špringl, v.r.