Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Příklad výpočtu částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

31. 1. 2006

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích je stanovena 40hodinová týdenní pracovní doba, zaměstnával v průběhu zdaňovacího období kalendářního roku 2005, v němž roční fond pracovní doby připadající na plnou pracovní dobu činil při 253 pracovních dnech 2 024 pracovních hodin, 3 zaměstnance (A, B, C) se zdravotním postižením bez těžšího zdravotního postižení (se ZP bez TZP) a 2 zaměstnance (D, E) s těžším zdravotním postižením (s TZP), s následujícím využitím fondu pracovní doby:

zaměstnanec se ZP bez TZP s TZP
  A*) B*) C*) D**) E***)
Počet hodin vyplývající z rozvržení pracovní doby nebo individuálně sjednané pracovní doby a délky trvání pracovního poměru z nich do délky trvání pracovního poměru nezapočteno z důvodu 2 024 1 520 2 024 1 771 1 265
mateřské nebo rodičovské dovolené 0 0 0 0 0
služby v ozbrojených silách 0 0 0 0 0
výkonu civilní služby 0 0 0 0 0
dlouhodobého uvolnění pro výkon veřejné funkce 0 0 0 406 0
Neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci 0 8 0 0 0
Neodpracované hodiny v důsledku nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby 466 0 0 0 0
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění 0 0 56 0 285
Upravený počet hodin 1558 1512 1968 1365 980

*) Se zaměstnanci A, B a C, byla sjednána 40hodinová týdenní pracovní doba; se zaměstnancem B byl pracovní poměr uzavřen dne 1. dubna 2005.
**) Se zaměstnancem D byla sjednána 35hodinová týdenní pracovní doba.
***) Se zaměstnancem E byla sjednána 25hodinová týdenní pracovní doba.

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se ZP bez TZP:

počet hodin vyplývající zaměstnancům se ZP bez TZP z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru snížený o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění

děleno

celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy

tj. 5 038 / 2 024 = 2,4891, zaokrouhleno 2,49 zaměstnance

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se ZP bez TZP:

2,49 x 18 000 = 44 820,- Kč.

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců s TZP:

počet hodin vyplývající zaměstnancům s TZP z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru snížený o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění

děleno

celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy

tj. 2 345 / 2 024 = 1,1586, zaokrouhleno 1,16 zaměstnance

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců s TZP: 1,16 x 60 000 = 69 600,- Kč.