Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Karusel (karuselový podvod)

28. 1. 2016

Karuselové podvody, také nazývány kolotočové podvody, kruhové podvody nebo podvody chybějícího obchodníka (Carousel Frauds, Missing Trader Frauds) jsou významnou částí úniků daně z přidané hodnoty. Organizované skupiny obvykle využívají přeshraničního obchodu v Evropské unii, při kterém je dodání zboží mezi státy osvobozené od DPH.

Termín „chybějící obchodník“ (missing trader) odkazuje na skutečnost, že obchodník zmizí a s ním zmizí i DPH, které měl odvést státu. Kvůli tomu jsou chybějící obchodníci označováni také jako bílí koně. Karusel má vyjádřit více komplexní typ podvodu, kdy se zboží řetězovitě obchoduje, přičemž v jednom místě řetězce plátců DPH není daň přiznána ani odvedena a příslušný ekonomický subjekt přestane existovat či tuto firmu není možné dopátrat.

 

Princip karuselu

V základním schématu karuselu jsou minimálně tři subjekty:

  • Bílý kůň (missing trader) – neodvede daň na výstupu

  • Firma (broker) – žádá odpočet daně na vstupu

  • EU plátce

Povinnost odvést DPH vzniká u obchodníka, který zboží získá z jiného státu a chce ho prodat ve svém státu. Bílý kůň prodává zboží s DPH. Firma, která zboží koupí, zaplatí DPH bílému koni a následně prodá zboží do EU (bez DPH). Firma si poté uplatní nárok na nadměrný odpočet. V tu chvíli bílý kůň zmizí z trhu (skryje se před finančním úřadem), aniž by zaplatil DPH. Pokud finanční úřad neprokáže firmě účast na výše uvedeném podvodu, musí uznat nárok na nadměrný odpočet. Struktura organizované skupiny provádějící karuselové podvody.

V případě tří subjektů by byly karuselové podvody jednoduše odhalitelné. Organizované skupiny proto nasazují mnoho bílých koní, aby struktura podvodu zůstala skryta. Karusel poté může mít desítky až stovky účastníků. Jednotlivé subjekty podvodu mizí a nové se objevují, rozkrytí celého řetězce proto může trvat i několik let.

Obrázkově znázorněný průběh karuselových podvodů Struktura organizované skupiny provádějící karuselové podvody

       

Dopady karuselových podvodů

  • vytváří nelegální konkurenční výhody
  • vytahování peněz ze státu = tunelování systému DPH

Nové nástroje Finanční správy

  • Zajišťovací příkazy a doprovodná opatření
  • Reverse-charge
  • Organizační kroky Finanční správy (Daňová Kobra, Pomoc Praze, celorepublikové kontrolní kompetence)
  • Kontrolní hlášení