Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kdo podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny. 

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období (viz Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení):

 • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí přede dnem uskutečnění takového plnění úplaty, ze které vznikla povinnost přiznat daň (tj. vyplnění řádků 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
 • ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které je přijato, nebo z úplaty, která přede dnem uskutečnění takového plnění je poskytnuta:
  • vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) - (tj. vyplnění řádků 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH) nebo
  • uplatnění nároku na odpočet daně, kterou vůči daňovému subjektu (plátci) uplatnil jiný plátce (tj. vyplnění řádků 40, 41 daňového přiznání k DPH);
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato:
  • přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH,
  • uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH, nebo
  • investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH.

Kdo není povinen podat kontrolní hlášení

 • Osoba, která není plátcem DPH
 • Identifikovaná osoba
 • Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu).
 • Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Pro více informací o kontrolním hlášení doporučujeme navštívit sekci Dotazy, odpovědi a kontakty.