Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniklo plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Cílem těchto webových stránek je poskytnout široké veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů budou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Aktuality

Informace o změnách v podsekci Kontrolní hlášení DPH

Další informace

Základní informace

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů...

Další informace

Kdo podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně...

Další informace

Kdy?

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání...

Další informace

Forma podání a náležitosti

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře...

Další informace

Struktura pro podání kontrolního hlášení (xml)

Zde naleznete informace o předepsané XML struktuře pro podání kontrolního hlášení.

Další informace

Sankce

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo...

Další informace

Pokyny a informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH

Vzorový formulář, pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, právní rámec a další soubory.

Další informace

Časté dotazy a odpovědi

Zde najdete dotazy ke kontrolnímu hlášení včetně odpovědí.

Další informace

VAT Control Statement: Summary

Information on key aspects of the VAT Control Statement. All documents concerning the VAT Control Statement are available only in CZ language.

Další informace

Videa, obrázky a další podklady

Záznam z přednášky generálního ředitele GFŘ Martina Janečka na VŠE a další materiály.

Další informace

Kontakty

Uvedené kontakty slouží pouze pro dotazy týkající se kontrolního hlášení DPH.

Další informace

Karusel (karuselový podvod)

Nevíte, co si představit pod pojmem "karuselové podvody"? Jaký je jejich princip, co způsobují a jakými nástroji je možné s nimi bojovat?

Další informace

Aplikační služby