Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí k sazbě DPH u mulčovací kůry

12. 9. 2007

Uplatnění sazby daně u mulčovací kůry po novele zákona o DPH na základě stanoviska GŘC

Zákonem č. 172/2007 Sb., ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) byla v příloze č. 1 zákona (seznam zboží, u kterého se uplatňuje snížená sazba daně) s účinností od 1. srpna 2007 doplněna nová položka "4401 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.".

V souvislosti s touto změnou v zákoně o DPH se vyskytla celá řada dotazů k tomu, zda snížená sazba daně platí i pro zboží „Mulčovací kůra“. Na základě stanoviska Generálního ředitelství cel k sazebnímu zařazení zboží označeného jako „Mulčovací kůra“, které je tvořeno kůrou stromů (drcenou, nedrcenou, tříděnou, netříděnou), a které může obsahovat kromě kůry stromů také dřevní příměsi, by toto zboží mělo být zařazeno do čísla 4401 Společného celního sazebníku Evropského společenství (Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku). U tohoto zboží se uplatní snížená sazba daně. Na sazební zařazení nemá vliv způsob jeho balení (zboží volně ložené, balení v pytlích apod.).