Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Uplatnění DPH u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

9. 12. 2004

Základní údaje:

  • Povolenka na emise skleníkových plynů - jedná se o právo provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2 udělené Ministerstvem životního prostředí.
  • Přidělené povolenky lze dále prodávat nebo jinak převádět na jinou osobu.
  • Vyřazením povolenky na základě postupu stanoveným právními předpisy Evropských společenství se stává povolenka neobchodovatelná.

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů dochází k převodu práva na jiného provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2. Z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákona o DPH) se jedná o poskytnutí služby za úplatu, která je v souladu s § 2 zákona o DPH předmětem daně, pokud je místo plnění v tuzemsku.
Při tomto plnění bude uplatněna základní sazba daně, tj. ve výši 19 %.

V případě, že se bude jednat o převod práva pro osobu registrovanou v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je místo plnění posuzováno podle § 10 odst.6 zákona o DPH, to znamená, místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo, místo podnikání, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, nebo místo, kde mají tyto osoby provozovnu.

Pokud se bude jednat o převod práva zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které v tuzemsku nemají sídlo, místo podnikání ani provozovnu, plátci nebo osobě povinné k dani, je místo plnění v tuzemsku.