Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k § 10 odst. 6 a 7 zákona o DPH

29. 8. 2006

Informace ke stanovení místa plnění podle § 10 odst. 6 a 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

§ 10 odst. 6
Podle § 10 odst. 6 se při poskytnutí služeb, které svou podstatou patří mezi služby uvedené v tomto ustanovení, zahraniční osobě nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, stanoví místo plnění v místě, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo, místo podnikání popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, nebo místo, kde mají tyto osoby provozovnu, je-li služba poskytnuta pro tuto provozovnu.

To znamená, že reverse charge (přenesení daňové povinnosti na příjemce služeb) se uplatní pouze, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení, tj. pokud osoba z jiného státu, které je služba poskytována, nemá v tuzemsku provozovnu anebo je-li služba poskytována do provozovny v jiném státě, zřizovatel provozovny nemá sídlo, případně místo podnikání nebo provozovnu, v tuzemsku. Pokud podmínky uvedené v tomto ustanovení nejsou splněny, stanoví se místo plnění v tuzemsku podle § 9.

V případě poskytnutí těchto služeb osobě povinné k dani z jiného členského státu, která není registrována k dani v jiném členském státě, bylo by možné ve smyslu 6. Směrnice Rady ES stanovit místo plnění podle § 10 odst. 6 v jiném členském státě, tj. uplatnit reverse charge, pokud by plátce byl schopen jiným způsobem (než doložením skutečnosti, že je osoba, které je poskytována služba, registrována k dani v jiném členském státě) doložit, že služba byla poskytnuta osobě povinné k dani (podnikateli) z jiného členského státu.

§ 10 odst. 7
Podle § 10 odst. 7 při poskytnutí služby uvedené v odstavci 6 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, plátci, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo osobě povinné k dani podle § 6 odst. 1 anebo osobě identifikované k dani, je místem plnění tuzemsko.

To znamená, že podle tohoto ustanovení se místo plnění stanoví v tuzemsku (uplatní se reverse charge) v případě, že osoba poskytující službu nemá v tuzemsku provozovnu, anebo pokud je služba poskytována z provozovny umístěné v jiném státě, že zřizovatel provozovny nemá v tuzemsku sídlo, případně místo podnikání nebo provozovnu.