Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

15. 12. 2017

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu zvýšení právní jistoty daňových subjektů a jednoznačného výkladu týkající se uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, u vývozu zboží v souvislosti s posledními změnami tohoto zákona, a to zejména se změnami, které byly obsaženy v zákoně č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s datem nabytí účinnosti 29. 7. 2016 a v zákoně č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s datem nabytí účinnosti 1. 7. 2017.

Informace obsahuje vybrané pojmy týkající se vývozu zboží z pohledu celních předpisů, jež jsou nezbytné pro správné uplatňování daně z přidané hodnoty, a dále vybrané konstrukční prvky daně jako základ daně, den uskutečnění plnění nebo osvobození od daně, a to z důvodu častých dotazů veřejnosti na toto téma.

STÁHNOUT PDF