Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí

20. 12. 2023

Aktuální dotazy a odpovědi.

Jak mám postupovat, když jsem do dnešního dne neobdržela poštovní poukázku k placení daně z nemovitých věcí? Moji sousedé už poštovní poukázku mají.
Poštovní poukázky k placení daně z nemovitých věcí jsou doručovány plošně po území celé republiky, nikoliv po regionech. Poplatníci daně z nemovitých věcí v určité konkrétní lokalitě tedy nedostávají poštovní poukázky současně. Nejpozději jsou rozesílány poštovní poukázky poplatníků, kteří mají nemovité věci v působnosti více finančních úřadů. Poslední poštovní poukázky budou doručeny poplatníkům daně z nemovitých věcí do 22. 5. daného roku. Pokud ani k tomuto datu poštovní poukázku neobdržíte, pak kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, abyste zjistila přesnou výši daně (https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty).

Proč mám v obálce dvě stejné poštovní poukázky od téhož finančního úřadu?
Pokud Vám byla vyměřena daň z nemovitých věcí vyšší než 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, avšak máte také možnost ji uhradit najednou v termínu první splátky. Podle své volby tak použijete jednu nebo dvě poštovní poukázky, na nichž vyplníte odpovídající výši hrazené částky.

Mám na oddělitelné informační části poštovní poukázky uvedeno, že mám nedoplatek. Co mám dělat?
Pokud je na oddělitelné informační části poštovní poukázky uveden nedoplatek na dani z nemovitých věcí, doporučujeme tento nedoplatek přičíst k částce splatné daně a celkovou částku doplnit na poštovní poukázku.

Proč je na některé oddělitelné informační části poštovní poukázky uvedeno „Celkem k úhradě“ a na některé ne?
Celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku (CELKEM K ÚHRADĚ) je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti.

Proč není přímo na poštovní poukázce vytištěna částka daně k úhradě?
Pokud činí výše vyměřené daně z nemovitých věcí více než 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník má možnost daň uhradit také najednou v termínu její první splátky. Spolu s daní z nemovitých věcí vyměřenou na aktuální rok může poplatník uhradit také případný nedoplatek na této dani, případně také příslušenství daně. Z těchto důvodů má poplatník možnost volby výše hrazené částky, kterou doplní na základě údajů uvedených na oddělitelné informační části (tzv. alonži) poštovní poukázky.

Je možno údaje z oddělitelné informační části poštovní poukázky použít pro platbu bankovním převodem, respektive prostřednictvím internetového bankovnictví?
Pro uvedené způsoby placení daně z nemovitých věcí lze použít všechny údaje pro placení předtištěné na poštovní poukázce. Pro platbu bankovním převodem prostřednictvím mobilní aplikace lze využít QR kód, který je uveden na oddělitelné informační části poštovní poukázky. Placení daně prostřednictvím poštovní poukázky A je od 1. 1. 2023 zpoplatněno dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Z jakého důvodu mi byla doručena poštovní poukázka, i když jsem daň již zaplatil?
Aby mohly být poštovní poukázky včas vytištěny a rozeslány, je nutno datové soubory pro tisk vytvářet s určitým předstihem. Jestliže poplatník daň zaplatí v době, kdy již byl datový soubor vytvořen, bude mu přesto poštovní poukázka zaslána. V takovém případě nebude platit daň znovu, ale údaje na poštovní poukázce mu poslouží pro kontrolu zaplacené částky, tj. výše daně, a pro informaci o termínech splátek a případném přeplatku nebo nedoplatku na jeho osobním daňovém účtu. Proto je také na oddělitelné části poštovní poukázky uvedena informace: "Pokud jste daň na daný rok již uhradili, zkontrolujte správnost uhrazené částky, případný rozdíl doplaťte do termínu splatnosti daně".

V loňském roce mi matka darovala pozemek. Proč má matka dostala poštovní poukázku na daň z nemovitých věcí, když již není majitelkou tohoto pozemku a jiné nemovité věci v kraji nevlastní?
Pokud Vaše matka darováním nemovité věci pozbyla v loňském roce všechny nemovité věci v kraji, byla povinna uvedenou skutečnost oznámit nejpozději do 31. ledna letošního roku správci daně, postačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem. Obdarovaný se stává od letošního roku poplatníkem daně z nemovitých věcí a má povinnost podat daňové přiznání. Daňové přiznání má povinnost podat i v případě, že již v uplynulém období byl poplatníkem daně z nemovitých věcí.  

Doporučujeme Vám, abyste místně příslušnému finančnímu úřadu neformálním dopisem oznámili, že na základě darování původní majitelka pozemku již není u příslušného finančního úřadu poplatníkem daně z nemovitých věcí.

K čemu slouží adresa P. O. Boxu Finanční správy uvedená na obálce s poštovní poukázkou?
Tento P. O. Box je zřízen pouze pro vracení nedoručitelných poštovních poukázek Českou poštou s.p., a není proto určen k zasílání jakékoli další korespondence orgánům Finanční správy. Veškerá podání v daňových věcech zasílejte spravujícímu územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu, který Vám daň vyměřil, na adresu, která je uvedena na oddělitelné části poštovní poukázky.

Mohu daň z nemovitých věcí zaplatit poštovní poukázkou také v zahraničí, kde se dlouhodobě zdržuji?
Poštovní poukázku pro placení daně z nemovitých věcí je možno použít pouze na všech pobočkách České pošty s.p. na území České republiky. Ze zahraničí lze daň zaplatit bezhotovostně bankovním příkazem, číslo účtu finančního úřadu je však nutno uvést v mezinárodním kódu IBAN. Čísla bankovních účtů finančních úřadů nejčastěji placených daní v mezinárodním formátu IBAN naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz ve složce Placení daní, kde naleznete také další užitečné informace a odpovědi na otázky k této problematice.

Můžete mi zaslat informace pro placení daně místo poštovní poukázky například e mailem?
Ano, poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO mohou požádat místně příslušný finanční úřad o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané každoročně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovním přepravcem distribuovaných poštovních poukázek pro placení daně z nemovitých věcí. Od 1. ledna 2024 je možno podle ustanovení § 15 odst. 6 zákona o dani z nemovitých věcí požádat o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail také zasláním podepsané a naskenované (popř. vyfocené) žádosti správci daně e-mailem. Více naleznete na www.financnisprava.cz/email.