Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nové účty pro placení daně z hazardních her od 1. 4. 2017

22. 2. 2017

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her. Cílem zákona o DHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.

Zákon o DHH přinesl podstatné změny oproti právní úpravě odvodu z loterií a jiných podobných her. Nově zavádí princip samovyměření, mění zdaňovací období z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového určení. Do předmětu daně z hazardních her jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Výhradně pro účely stanovení dílčí daně z technických her upravuje zákon o DHH minimální dílčí daň. V důsledku těchto změn vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her odděleně od správy a placení odvodu z loterií a jiných podobných her.

Pro účely rozpočtového určení se celostátní hrubý výnos daně z hazardních her rozděluje na dvě části, a to na část odpovídající:
dílčím daním z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her,
dílčí dani z technických her.

Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her je dle § 7 odst. 4 zákona o DHH ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Daň z technických her je dle § 7 odst. 1 zákona o DHH z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtů obcí.

V souvislosti s účinností zákona o DHH informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2017 a určených k placení dvou nových druhů příjmů.

S ohledem na dvojí rozpočtové určení daně (resp. dvojí různé přerozdělení daně) zakotvené v § 7 zákona o DHH je nutné každou část daně hradit na samostatný bankovní účet správce daně. Pro placení daně budou otevřeny dva bankovní účty v ČNB s následujícími předčíslími (PBÚ):

PBÚ 

Název účtu

2815 

Daň z hazardních her vyjma daně z technických her 

2823

Daň z technických her 

 Kromě dvou účtů pro výběr daně z hazardních her bude otevřen účet pro platby příslušenství daně, neboť příslušenství daně z hazardních her nesleduje rozpočtové určení daně a je ze 100 % příjmem státního rozpočtu. Pro příslušenství daně bude otevřen bankovní účet v ČNB s následujícím předčíslím:

PBÚ 

 Název účtu

14701 

Příslušenství daně z hazardních her 

 

Povinnost úhrady daně z hazardních her vzniká poplatníkovi poprvé za I. čtvrtletí 2017, a to se splatností 25. 4. 2017.

Upozorňujeme, že účty pro platby odvodu z loterií a jiných podobných her zůstávají nadále v platnosti.

 

Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z hazardních her

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

 Název
finančního úřadu

 Daň
z hazardních her
s výjimkou daně
z technických her

 Daň
z technických her

 Příslušenství daně
z hazardních her

 Specializovaný finanční úřad

 2815-77620021/0710

2823-77620021/0710 

14701-77620021/0710 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 

 2815-77628031/0710

2823-77628031/0710 

14701-77628031/0710 

 Finanční úřad pro Středočeský kraj

 2815-77628111/0710

2823-77628111/0710 

 14701-77628111/0710

 Finanční úřad pro Jihočeský kraj

 2815-77627231/0710

 2823-77627231/0710

14701-77627231/0710 

 Finanční úřad pro Plzeňský kraj

 2815-77627311/0710

2823-77627311/0710 

 14701-77627311/0710

 Finanční úřad pro Karlovarský kraj

 2815-77629341/0710

 2823-77629341/0710

14701-77629341/0710 

 Finanční úřad pro Ústecký kraj

 2815-77621411/0710

2823-77621411/0710 

 14701-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

2815-77628461/0710

2823-77628461/0710

14701-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

2815-77626511/0710

2823-77626511/0710

14701-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

2815-77622561/0710

2823-77622561/0710

14701-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

2815-67626681/0710

2823-67626681/0710

14701-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2815-77628621/0710

2823-77628621/0710

14701-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

2815-47623811/0710

2823-47623811/0710

14701-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

2815-77621761/0710

2823-77621761/0710

14701-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

2815-47620661/0710

2823-47620661/0710

14701-47620661/0710