Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Cena emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny

Zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mimo jiné ke změně zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.), kterou dochází k zavedení darovací daně z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2011.

2017 2015 2013 2012