Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Počty podání EPO 2003 - 2013

3. 2. 2020

Typ písemnosti (Typ podání) Rok
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Daň z nemovitostí ZAREP 460 396 703 961 1 264 1 813 2 308 3 251 3 869 6 193 3 695
Ost 325 374 1 070 1 257 1 621 2 332 2 001 4 604 8 471 9 808 12 085
Daň z přidané hodnoty ZAREP 3 353 10 162 26 965 53 122 77 342 102 777 134 256 202 280 248 864 315 576 391 504
Ost 1 773 3 360 4 742 5 410 7 010 7 777 10 673 20 017 38 075 84 581 148 238
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 0 290 1 410 2 931 4 615 6 224 8 246 94 948 107 758 115 010 117 130
Ost 0 121 325 414 456 498 714 88 644 114 794 133 281 143 558
Daň silniční ZAREP 14 899 2 185 4 830 7 577 10 123 12 561 15 782 22 022 26 764 33 367
Ost 789 901 1 077 1 671 1 459 1 634 1 690 2 300 4 731 7 850 16 915
Daň z příjmů fyzických osob ZAREP 0 172 1 495 3 105 5 573 8 217 10 454 12 516 14 662 17 512 20 830
Ost 0 21 1 009 2 149 3 619 5 628 4 858 6 321 8 645 14 214 22 006
Daň z příjmů právnických osob ZAREP 0 182 1 243 2 613 4 670 6 674 9 314 12 427 15 816 19 836 22 834
Ost 0 24 260 289 411 554 716 1 051 1 859 3 449 5 713
Oznámení podle § 34 zákona č.337/1992 Sb.
( do 31. 12. 2010 )
ZAREP 0 4 83 80 158 172 201 270 0 0 0
Ost 71 13 26 40 68 70 85 83 0 0 0
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 0 0 0 50 134 133 106 81 79 88 55
Ost 0 0 0 116 123 59 58 33 37 19 34
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ZAREP 0 0 0 1 158 2 736 4 188 5 755 8 831 16 038 20 735 25 763
Ost 0 0 0 112 387 530 536 1 037 6 954 12 011 19 052
Žádost o zřízení/zrušení DIS ZAREP 0 0 0 5 243 5 625 6 110 7 034 6 098 6 637 7 162 7 283
Přihlášení ke službám daňového portálu ZAREP 0 0 0 4 842 5 225 6 148 7 131 6 845 7 066 7 659 7 787
Obecná písemnost určená pro FÚ, FŘ nebo GFŘ ZAREP 233 3 286 6 385 12 473 17 196 24 561 34 200 34 647 32 376 31 998 39 458
Obecná písemnost určená pro podání
státních orgánů a bank
ZAREP 0 0 0 0 0 2 740 8 516 13 287 9 467 8 345 2 698
Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro
vrácení DPH plátcům v jiných
členských státech
ZAREP 0 0 0 0 0 0 12 5 518 3 530 1 950 1 974
Žádost o vrácení DPH do jiných zemí EU ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 20 235 29 299 27 641 28 443
Žádost o vrácení DPH z jiných zemí EU ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 17 046 20 911 21 134 21 445
Daň vybíraná srážkou ZAREP 0 0 0 0 0 0 1 6 200 11 804 15 464 19 056
Ost 0 0 0 0 0 0 0 756 3 662 6 772 11 087
Žádost dle § 35d zákona o daních z příjmů ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 6 762 10 912 14 552
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 350 738 1 753
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
( od 1. 4. 2011 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 18 501 173 155 209 515
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 19 512 451 761 546 756
Přihláška k registraci
( od 1. 7. 2011 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 652 2 176 5 098
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 254 1 400 3 781
Odvod z loterií a jiných podobných her
( od 1. 5. 2012 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 44
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 81
Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření/pojištění
( od 1. 1. 2013 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 525
Hlášení/Vyúčtování - pojistné(ho) na důchodové spoření
( od 1. 3. 2013 )
ZAREP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 213
Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 981
Celkem ZAREP 4 060 15 391 40 469 91 408 132 115 179 880 240 705 462 749 576 113 829 329 1 089 269
Ost 2 958 4 814 8 509 11 458 15 154 19 082 21 331 125 054 207 344 725 911 965 040