Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Trendy v převodních cenách: kontroly přeprodávání reklamy a nehmotných aktiv

27. 3. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Finanční správa v roce 2023 provedla 570 kontrolních úkonů v oblasti cen sjednaných mezi spojenými osobami (tzv. transfer pricing). Výsledkem bylo zvýšení daňového základu o 5,8 mld. Kč a snížení daňové ztráty o 1,2 mld. Kč, což vedlo k doměření daně u kontrolovaných subjektů ve výši 724 mil. Kč. Od roku 2014 bylo v této oblasti provedeno celkem 4 052 kontrol, které vyústily ve zvýšení daňového základu o cca 60 mld. Kč a v důsledku toho doměření daně ve výši 6,9 mld. Kč.

Kontroly převodních cen se zaměřují na ceny stanovené mezi majetkově či personálně propojenými osobami, typicky mateřskou a dceřinou společností nebo jinými společnostmi ve skupině. Základní pravidla v této oblasti jsou nastavena na mezinárodní úrovni a jejich cílem je zabránit účelovému nastavení cenové politiky, které vede k umělému snížení daňového základu a tím nižším daňovým odvodům v České republice. Stejná pravidla se podle českého zákona použijí i na tzv. jinak spojené osoby, které sice nejsou majetkově propojené, ale spojily se převážně za účelem snížení daňového základu.

„Kontroly převodních cen jsou stále efektivnější, aktuálně se soustředíme zejména na fenomén přeprodávání reklamních služeb a zpětné licencování nehmotného majetku jeho původnímu českému vlastníkovi. Výsledkem práce kolegů na finančních úřadech je postupné eliminování pokusů o snižování základu daně firem působících v České republice prostřednictvím transakcí se spojenými osobami,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.Kontroly převodních cen jsou stále efektivnější, aktuálně se soustředíme zejména na fenomén přeprodávání reklamních služeb a zpětné licencování nehmotného majetku jeho původnímu českému vlastníkovi.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Finanční správa se stále častěji setkává s optimalizačními schématy cílícími na vyvádění zisku z ČR prostřednictvím licencování nehmotného majetku, který byl předtím za nesrovnatelně nižší cenu vyveden z ČR. „V poslední době se množí případy, kdy jsou k vyvádění zisků z České republiky využívána nehmotná aktiva, jako jsou obchodní značky, ochranné známky či softwarové produkty. Ta jsou prodávána do zahraničí za co nejnižší či dokonce nulovou cenu a následně jsou původnímu českému vlastníkovi za jejich užívání účtovány vysoké licenční poplatky,“ doplňuje Simona Hornochová.

Rok Počet ukončených daňových šetření v oblasti převodních cen Doměřená daň
(v mil. Kč)
Zvýšení základu daně
(v mil. Kč)
Snížení daňové ztráty
(v mil. Kč)
2020 249 1 362 7 010 851
2021 437 605 2 529 908
2022 614 1 039 4 784 1 114
2023 570 724 5 808 1 169