Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá už jen týden

24. 5. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Finanční správa (FS) od druhé poloviny dubna rozesílá více než 4 milionům poplatníků platební údaje k uhrazení daně z nemovitých věcí v termínu do 31. května. Pokud daň v jednom kraji přesáhne 5 000 Kč, lze ji uhradit ve dvou splátkách, druhá splátka je splatná do 30. listopadu. V případě, že někdo do pátku 24. května neobdržel platební informaci poštovní složenkou, datovou schránkou ani e-mailem a neplatíte daň prostřednictvím SIPO, doporučujeme kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do aktivované daňové informační schránky na portálu MOJE daně. Tam každý poplatník nalezne platební informaci včetně QR kódu pro jednoduché zaplacení mobilním telefonem.

„Využití portálu MOJE daně pro zjištění platební informace včetně QR kódu je velmi jednoduché. Po otevření webové stránky portálu se stačí přihlásit do daňové informační schránky, pro identifikaci využijete přístupové údaje do elektronického bankovnictví nebo do vaší datové schránky nebo občanský průkaz s čipem. Většina občanů volí ověření bankovní identitou, kterou u nás používá už více než 4 miliony lidí,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Přibližně 1,1 milionu držitelů datových schránek obdrželo údaje k zaplacení daně do své datové schránky, dalšímu milionu poplatníků přihlášených k zasílání e-mailem byly v první polovině května údaje doručeny do jejich e-mailové schránky. Ostatním poplatníkům byla nejpozději 24. května platební informace odeslána poštou v podobě celkem 1,8 milionu dopisů s poštovní složenkou. Všechny způsoby komunikace obsahují platební údaje pro převod peněz včetně QR kódu.

„Navzdory intenzivní komunikační kampani evidujeme v současnosti s blížící se splatností daně velké množství dotazů, které souvisí s jejím zvýšením. S těmito dotazy se setkáváme hlavně ve městech, kde došlo vedle navýšení sazby daně vyplývající ze zákona také k zavedení či zvýšení místního koeficientu. Snažíme se proto na územních pracovištích a telefonních linkách poskytovat maximálně jasné a srozumitelné informace, aby lidé lépe pochopili důvody přijatých změn a jejich vliv na výši daně,“ dodává Simona Hornochová. Sazby daně byly průměrně zvýšeny o 80 %, ale současně mohlo dojít i k významnému navýšení daně v důsledku zavedení či zvýšení místního koeficientu ze strany obce. Ze statistik FS vyplývá, že nějaký místní koeficient vyšší než 1 využívá zhruba 1 100 obcí, tedy přibližně každá 5. až 6. obec v  ČR.

Zaplacení daně z nemovitých věcí je snadné, finanční úřady poplatníkům vše připravily
Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území každého jednotlivého kraje. Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Zaplatit je možné bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, daňovou nebo běžnou složenkou či prostřednictvím SIPO. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí včetně čísel bankovních účtů finančních úřadů jsou k dispozici také na webu finanční správy.

Celkové inkaso daně z nemovitých věcí by se mělo podle předpokladu ministerstva financí zvýšit o 10 mld. Kč. V loňském roce činilo inkaso této daně 12,45 mld. Kč.