Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Česko předsedá mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým podvodům

21. 2. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss

Generální finanční ředitelství získalo prestižní předsednictví ve skupině pro pokročilou mezinárodní správní spolupráci ustanovené pod Evropskou komisí. Jejím cílem je zefektivňovat postupy správců daně v jednotlivých státech EU při společných či souběžných kontrolách, stejně jako při přítomnosti ve správních prostorách a na správních šetřeních ve státech EU. Pokročilé nástroje spolupráce jsou klíčové v boji s krácením daní a daňovými úniky. Díky spolupráci v rámci AIAC se v roce 2023 podařilo v ČR doměřit zkrácenou daň ve výši 1,36 mil. EUR.

Úzká spolupráce evropských daňových správ je stěžejní pro řešení případů krácení daní a daňových podvodů. V uplynulém roce se díky tomu podařilo v rámci EU doměřit přes 41 mil. EUR na DPH a téměř 12 mil. EUR na spotřebních daních. U přímých daní došlo k úpravě základu daně ve výši takřka 750 mil. EUR. Česká republika se zúčastnila dvou společných kontrol ukončených v roce 2023, v jejichž rámci bylo doměřeno celkem 1 356 267 EUR.

„Aktivní spolupráce mezi finančními správami v EU je klíčová zejména v oblasti odhalování řetězových podvodů na DPH, které jsou zpravidla organizované přes několik států a často jsou v nich zapojeny tisíce firem. Od roku 2017, co tyto výsledky statisticky hodnotíme, bylo v ČR nejen na DPH doměřeno přes 3 miliardy korun, které zůstaly ve státním rozpočtu. Je pro nás velmi prestižní, že právě naše zaměstnankyně stojí v čele pracovní skupiny organizující spolupráci 27 evropských zemí v jejich kontrolních postupech při odhalování daňových úniků,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Komunita pro pokročilou mezinárodní správní spolupráci (EU AIAC Community) sdružuje národní koordinátory zemí EU. Jejím hlavním úkolem je sdílet zkušenosti mezi jednotlivými státy, podporovat a usnadňovat používání nástrojů AIAC a zdokonalovat postupy správců daně při potírání nekalých praktik napříč EU i za jejími hranicemi. To umožňuje efektivnější správu daní ve všech oblastech – DPH, přímých i spotřebních daní.

Nástroje AIAC umožňují rovněž přímou spolupráci daňových subjektů se zástupci daňových správ napříč všemi státy, ve kterých působí. Tato možnost je zvláště ceněna při řešení nastavení převodních cen uvnitř skupiny – díky společné kontrole zasednou u jednoho stolu zástupci všech zainteresovaných daňových správ i jednotliví členové skupiny. Daňové subjekty mají možnost představit svůj obchodní model a objasnit své postupy, zatímco jednotlivé daňové správy dostupné informace společně vyhodnotí a následně usilují o dosažení dohody ve vztahu k daňovým povinnostem v jednotlivých státech. Při dobře nastavené spolupráci pak trvá celá společná kontrola jen několik měsíců.

„AIAC Community je na evropské úrovni výjimečná v tom, že uplatňuje horizontální přístup. Nesoustředíme se jen na jeden druh daně, jeden nástroj spolupráce. K mezinárodní problematice přistupujeme komplexně a jsme také v kontaktu s dalšími orgány a institucemi věnujícími se mezinárodní spolupráci. Díky tomu jsme flexibilní v hledání řešení,“ říká Magda Melichová, národní koordinátorka za Generální finanční ředitelství předsedající skupině EU AIAC, která se zásadním způsobem zasazuje o rozvoj nástrojů AIAC v tuzemsku i na evropské úrovni. O činnosti EU AIAC Community naleznete více informací na stránkách Evropské komise.