Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

FS dnes oslovila přes 30 tisíc neaktivních držitelů datových schránek podnikající fyzické osoby. Důvodem je elektronické podání daňových přiznání

18. 1. 2024 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Na základě údajů ze svých informačních systémů oslovila finanční správa prostřednictvím emailu nebo SMS celkem 30 794 aktivně podnikajících fyzických osob, které pro komunikaci s finančním úřadem dosud nevyužily datovou schránku zřízenou ze zákona. Tomuto kroku předcházela akce, kdy pracovníci finančních úřadů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v listopadu telefonicky kontaktovali vybraný vzorek 435 OSVČ, aby zjistili důvod nevyužívání datové schránky a upozornili na povinnost podávat daňová přiznání elektronicky. Naprostá většina oslovených projevila zájem získat informace o přihlášení do datové schránky a povinnostech plynoucích z jejího zřízení.

„Podle aktuálních čísel České pošty se do zhruba 450 tisíc ze dvou milionů loni povinně zřízených datových schránek stále nikdo ani jednou nepřihlásil. Naši analytici vytipovali více než 30 tisíc držitelů těchto datových schránek, u kterých vnímáme vysoké riziko nesplnění povinnosti podat daňové přiznání elektronicky. Jedná se o podnikající fyzické osoby, proto jsme se rozhodli je oslovit a na související rizika upozornit. Užitečné může být také připomenutí, že přihlášení do datové schránky je dnes díky elektronickému bankovnictví nebo eObčance extrémně snadné,“ vysvětluje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Cíl naší osvětové akce je širší, protože do těchto datových schránek povinně doručují dokumenty související s podnikáním všechny úřady a následky toho, že se podnikající fyzická osoba o takové komunikaci nedozví, mohou být závažné.“



Naši analytici vytipovali více než 30 tisíc držitelů těchto datových schránek, u kterých vnímáme vysoké riziko nesplnění povinnosti podat daňové přiznání elektronicky. Jedná se o podnikající fyzické osoby, proto jsme se rozhodli je oslovit a na související rizika upozornit.

Simona Hornochová
generální ředitelka Finanční správy

 

Konec lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí letos připadne na středu 31. ledna a pokud je jeho součástí nemovitost, kterou poplatník používá ke svému podnikání (tedy nikoliv k nájmu nebo soukromému užití), musí být podáno elektronicky. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba elektronicky podat do 2. května 2024. Tento způsob podání je povinný, pokud jsou v něm zahrnuty i příjmy z podnikání nebo jiné samostatné činnosti. K elektronickému podání není nutné využít datovou schránku, finanční správa doporučuje jednoduché řešení pro vyplnění a odeslání daňového přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně.

V loňském roce finanční správa s ohledem na velké množství nově ze zákona zřízených datových schránek zaujala vstřícný přístup a výjimečně u těchto poplatníků akceptovala i podání v listinné podobě. Tento postup však nelze opakovat. Pokud tedy letos poplatník chybu ve způsobu podání daňového přiznání ani na výzvu finančního úřadu nenapraví, podle daňového řádu mu vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.

Rozdělení držitelů „spících“ datových schránek podle krajů:

Finanční úřad Počet OSVČ
FÚ pro hl. m. Prahu 5 924
FÚ pro Středočeský kraj 4 650
FÚ pro Jihomoravský kraj 2 647
FÚ pro Moravskoslezský kraj 2 545
FÚ pro Jihočeský kraj 2 115
FÚ pro Plzeňský kraj 1 810
FÚ pro Olomoucký kraj 1 626
FÚ pro Ústecký kraj 1 554
FÚ pro Kraj Vysočina 1 522
FÚ pro Zlínský kraj 1 478
FÚ pro Královéhradecký kraj 1 454
FÚ pro Pardubický kraj 1 444
FÚ pro Liberecký kraj 1 299
FÚ pro Karlovarský kraj 726
Celkem za ČR 30 794

 

Pokud si nejste jisti, zda Vám byla či nebyla ze zákona zřízena datová schránka, přesvědčit se můžete sami na stránkách Ministerstva vnitra. Najdete zde také návodné video a podrobný popis, jak se přihlásit do zřízené datové schránky. Podrobný grafický návod včetně doprovodného vysvětlení, jak se přihlásit do datové schránky, a rovněž návod, jak si maximálně zjednodušit elektronické podání daňového přiznání využitím portálu MOJE daně, naleznete v přílohách této tiskové zprávy. Ta je snadno přístupná i na internetových stránkách finanční správy pod dlaždicí „Spící datovkáři“.

Přílohy