Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěch ČR v boji s daňovými úniky: Daňová mezera klesla z 12,1 % na 7 %

24. 10. 2023 Tisková zpráva

Tomáš Weiss Generální finanční ředitelství

Výsledky aktuální studie Evropské komise potvrdily dlouhodobý trend snižování mezery ve výběru DPH v EU (tzv. VAT gap), která poklesla mezi lety 2013-2021 z 20,2 % na 7 % v roce 2021 (tj. o 13,2 procentního bodu). Meziročně přitom v roce 2021 došlo ke zlepšení ukazatele o 5,1 p. b. Ve svém výhledu pro rok 2022 Komise očekává další snížení daňové mezery v ČR až na 5,3 %. Pozitivní vývoj daňové mezery potvrzuje úspěšnost ČR v boji s daňovými úniky a podvody.

„Snížení daňové mezery na DPH z 20,2 % na 7 % za pouhých osm let je pro ČR obrovským úspěchem v boji s šedou ekonomikou a daňovými úniky. Prokazatelně největším přínosem bylo zavedení kontrolního hlášení pro potírání karuselových podvodů na DPH, které před rokem 2016 podle odhadů krátily státní rozpočet až o 80 miliard korun ročně,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

„Stejně jako na snížení trestné činnosti, tak i na daňové podvody měly významný vliv covidové restrikce. Meziroční zlepšení daňové mezery v ČR v roce 2021 nicméně přesáhlo průměr EU a je tak třeba za ním hledat nejen celoevropské, ale i domácí faktory. Svědčí o skvělých výsledcích cílené analytické, kontrolní a metodické činnosti zaměstnanců finanční správy, za jejichž práci jim patří velké díky. Výsledky studie nás motivují k dalšímu rozvíjení analytických postupů, hledání nových datových zdrojů a budování technických nástrojů, díky kterým můžeme udržet pozitivní trendy i do budoucna,“ dodává Simona Hornochová.

Mezera ve výběru DPH je odhadována jako rozdíl mezi částkou, která byla za daný rok na DPH reálně vybrána, a teoretickou daňovou povinností dovozenou z výkonu ekonomiky. Tento rozdíl je zapříčiněn především rozsahem šedé ekonomiky, daňovými podvody, vyhýbání se daňovým povinnostem či chybami v daňových přiznáních.

Dlouhodobý pozitivní trend snižování daňové mezery na DPH v ČR ovlivňuje několik klíčových faktorů. Primárně je to práce analytiků finanční správy a neustálé zlepšování rizikových analýz a řízení kontrolní činnosti při vytěžování dat z kontrolních hlášení DPH a dalších datových zdrojů, což vede k efektivnějšímu odhalování a potírání karuselových podvodů v řádu desítek mld. Kč ročně. Z výsledků rizikových analýz prováděných na měsíční bázi lze sledovat také klesající tendenci plátců DPH ke krácení této daně. Zjištěnou trestnou činnost finanční správa řeší ve spolupráci s Policií ČR a celní správou v rámci Daňové Kobry, která od svého vzniku v roce 2014 uchránila ČR již 15,1 mld. Kč.

Nezanedbatelný přínos pro výběr DPH přináší také prohlubující se spolupráce s dalšími orgány státní správy, např. Českou správou sociálního zabezpečení či Státním úřadem inspekce práce. Ke snižování daňové mezery přispívá rovněž dobře nastavená výměna informací a mezinárodní spolupráce s okolními státy, stejně jako pokračující digitalizace umožňující analytické zpracování dat i cílenou a rychlou reakci.

Výsledky studie Evropské komise jsou k dispozici na: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/value-added-tax-vat/vat-gap_en.